Bij veel mensen zijn deze banen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet of nauwelijks stromen, wat pijn en ongemak kan veroorzaken.

Een energetische behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen (mentaal, emotioneel, lichamelijk). Een energetische behandeling kan zeer effectief zijn ter ondersteuning van het proces. Dit gebeurt bij kinderen altijd in overleg met de ouders.

Werkwijze

Een energetische behandeling werkt met neutrale energie. Terwijl je op een behandeltafel ligt of op een stoel zit, wordt door middel van handoplegging of strijkende bewegingen langs het lichaam deze energie overgebracht. Dit wordt ook wel magnetiseren genoemd.
Door het overbrengen van de energie wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd. Deze helende energie is persoonlijk afgestemd en gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op. Hierdoor kan de levensenergie weer vrij stromen in het lichaam.
Je kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelen van de darmen, ontspanning of een loom gevoel. Het lichaam heeft 3 tot 5 behandelingen nodig om de energie langer, en op den duur uit zichzelf, vast te kunnen houden.

Alles is energie

Dat is inmiddels bewezen door vele wetenschappelijke onderzoeken. Gedachten, emoties, je fysieke lichaam, het zijn verschillende vormen van dezelfde energie. Energie is onze primaire levenskracht. Alles wordt erdoor beïnvloed. Voor alles was je denkt, doet en voelt heb je energie nodig om te kunnen functioneren. Ons energiesysteem wordt binnen de Yoga traditie chakra systeem genoemd. In de Yoga traditie zijn er echter zeven plekken die extra belangrijk zijn. Dat zijn de zeven hoofdchakra's.

Chakra's

Chakra betekent in het Sanskriet (chakrum) "wiel" en elk chakra heeft dan ook de vorm van een wiel en zal een draaiende beweging maken als het goed werkt.
Elk chakra heeft zijn eigenschappen die bij een bepaald gebied in ons lichaam horen. Er bevinden zich 7 belangrijke energiepunten in ons lichaam die verankerd zijn aan de ruggengraat. Om ons lichaam in balans te houden en niet ziek, depressief, angstig enz. te raken moeten we ervoor zorgen dat chakra's niet geblokkeerd raken, zodat de energie vrij door ons lichaam kan stromen. Chakra's zijn gevoelig voor magnetisme, kleuren en geluid. Door bij behandelingen gebruik te maken van magnetisme, kleuren en/of trillingen kunnen chakra's worden geremd of versterkt.