geboorte in kaart boom

De gehele boom wordt gevoed vanuit de wortels.
Het gedrag (de stam en de kruin met blaadjes) zijn dus gevormd en gekleurd door de bodem (geboorte) en de wortels (prenatale periode).

Alle ervaringen die prenataal en tijdens de geboorte worden opgedaan, laten een diepe imprint achter.
De wortels zorgen voor voeding van de boom; hoe is jouw voedingsbodem geweest?
De wijze waarop de wortels zijn gegroeid en vertakt, bepalen uiteindelijk samen met de geboorte de dikte van de stam en de grootte van de kruin.

Gedrag is altijd logisch!

Er wordt vaak gehandeld vanuit een idee dat (ongewenst) gedrag omgebogen dient te worden, maar dan wordt er vaak voorbijgegaan aan de oorsprong ervan. Kinderen laten continu hun behoeften zien, of ze nou lekker in hun vel zitten of niet. De behoefte heeft ALTIJD zijn oorsprong. Het is de kunst om bij de oorsprong te komen. Als je je bewust wordt van de behoefte van het kind, ontstaat er begrip voor het gedrag.