Wat kunnen kinderen verwachten als ze in mijn praktijk komen

Na een eerder intake gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) verwelkom ik het kind van harte in mijn praktijk. Ik zal zorgen dat het zich veilig en op zijn/haar gemak zal voelen tijdens de sessie. Het kind moet zich goed voelen om stappen durven te zetten. Daarom beweeg ik me op een creatieve en flexibele manier mee tijdens de sessie. Door middel van de zelfgekozen methode, dat kan zijn spel of creatieve vormen (bijvoorbeeld, tekenen) wordt het vaak al zichtbaar wat er in het kind omgaat.
Met de ouders bespreek ik vooraf het geboorteverhaal van het kind omdat vaak overtuigingen, gedragingen en patronen hun oorsprong vinden in de manier waarop het kind geboren is of in de periode daar voorafgaand.
De coaching is altijd oplossingsgericht. Het kind zal gestimuleerd worden om met zelfbedachte oplossingen aan de slag te gaan. Door samen naar nieuwe mogelijkheden te kijken zal het kind zelf de nieuwe stappen durven zetten.
Door middel van mogelijk energetische behandelingen zal ik het kind ondersteunen in zijn/haar proces. De meeste kinderen voelen zich hierdoor minder angstig, rustiger, krachtiger en krijgen meer (zelf)vertrouwen. Deze behandeling wordt op een speelse wijze, passend bij het kind, uitgevoerd. Het lichaamssysteem zal de verandering opnemen en laten beklijven.
Als het nodig is zet ik systeemwerk in.

Hoe lang duurt een traject

Een traject duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies. Je hebt minstens 3 sessie nodig om verandering in je systeem te laten beklijven.